ХАБЭА сургалт

Шинээр ажилд орж буй ажилтны сургалт

Нийт ажиллагчдын сургалт

Өөр ажлын байранд шилжсэн иргэн, ажилтны сургалт

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын (эзэд) ажил олгогч, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан ажилтныг мэргэшүүлэх сургалтыг тус тус зохион байгуулж байна

Copyright 2011 ХАБЭА сургалт . Powered by Joomla templates. All Rights Reserved.